Overview Overview Search Search Up Up
Category: Dezvoltarea modelului integrat de servicii self service bazat pe competente
Number of Subcategories: 2
Subcategories:
folder.png A6_1 Subcategories: 2 Files: 15
folder.png A6_2 Files: 5
 

Link-uri catre alte proiecte FSE
Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului SOLISS: SOLutii Inovative Self-Service
(Cod. POSDRU 123/4.1/S/131977)