Proiectul SOLISS

SOLutii Inovative Self Service 
 

OBIECTIV GENERAL

Crearea, dezvoltarea si implementarea unui sistem modern, flexibil si inovativ de furnizare a serviciilor de masuri active de ocupare, asigurand:

  • extinderea ofertei de servicii oferite de SPO – ce are ca efect cresterea numarului de persoane carora SPO le satisface exigente si nevoi specifice
  • cresterea calitatii serviciilor oferite de SPO – ce are ca efect cresterea gradului de ocupabilitate a persoanelor carora le sunt destinate serviciile SPO
       

 

OBIECTIVELE SPECIFICE
 

Grupul tinta este reprezentat de cele 42 agentii de ocupare si cele 8 CRFPA, cu personalul lor, din care 100 de operatori vor fi capabili la sfarsitul prezentului proiect sa utilizeze serviciile self service dezvoltate si 150 vor fi informati cu privire la functionalitatile si valoarea adaugata adusa de acestea propriei activitati si propriilor clienti    

 

 

 

Standardizarea serviciilor pentru stimularea ocuparii la nivelul celor 42 de agentii SPO  
Standardizarea serviciilor de formare ale celor 42 de agentii SPO si ale celor 8 Centre Regionale de Formare Profesionala   
Integrarea serviciilor oferite de agentiile SPO cu serviciile de formare   
Utilizarea limbajului competentelor in sprijinul unei abordari individuale si personalizate a furnizarii masurilor active, care sa valorifice si competentele dobandite in contexte informale si nonformale  
Dezvoltarea bazei de date cu locurile de munca vacante si cu profilurile candidatilor, prin descrierea acestora si cu ajutorul competentelor in vederea unei mai bune corelari dintre cererea si oferta de forta de munca, precum si a unei mai bune corelari dintre nevoile de formare si oferta de formare de pe piata  
Cresterea vizibilitatii SPO si a serviciilor oferite printr-o campanie de formare a clientilor in vederea utilizarii serviciilor ‘self service  
Analizarea impactului serviciilor de ocupare ‘self service’ asupra pietei muncii, corelata cu analiza asteptarilor clientilor SPO cu privire la aceste servicii  
Ghidarea agentilor economici si a pers in cautarea unui loc de munca, prin utilizarea sistemului bazat pe limbajul competentelor, inspre acele sectoare, domenii, profiluri sau ocupatii care cer o redirectionare a fortei de munca, in acest mod contribuind la un raspuns anticipat mai clar si mai eficace dat de SPO la schimbarile de pe piata muncii    

 

Soluțiile propuse 

1. Dezvoltarea, implementarea si standardizarea unor servicii de tip self service bazate pe competente la nivelul celor 42 de agentii, care sa fie accesibile online, la infochioscurile din cadrul agentiilor sau sa ofere suport operatorilor in cadrul intalnirilor zilnice cu clientii

2. Cresterea capacitatii a 100 de operatori de la nivelul agentiilor de a utiliza serviciile self service dezvoltate

3. Promovarea noilor servicii la nivel local si regional atat in randul operatorilor proprii cat si in randul clientilor

4. Integrarea serviciilor de ocupare cu oferta de formare, utilizand limbajul competentelor pentru obtinerea unui impact crescut la nivelul clientilor in ceea ce priveste ocuparea si formarea in vederea ocuparii

5. Promovarea principiilor egalitatii de sanse si al tratamentului egal, in toate activitatile proiectului; Prin implementarea acestor solutii, proiectul contribuie in mod direct la realizarea obiectivelor specifice POSDRU si la atingerea indicatorilor asumati prin DCI POSDRU

 

   
  

Link-uri catre alte proiecte FSE
Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului SOLISS: SOLutii Inovative Self-Service
(Cod. POSDRU 123/4.1/S/131977)