1 metodologie unitara de identificare si colectare a informatiilor referitoare la Bunelor Practici
  1 instrument unitar de colectare a informatiilor referitoare la Bunelor Practici 
  1 raport de analiza privind Bunelor Practici identificate
  8 focus grupuri si ateliere de lucru
  8 rapoarte regionale privind asteptarile si nevoile clientilor in ceea ce priveste serviciile oferite de SPO
3 vizite de studiu de 5 zile cu participarea a 50 operatori si responsabili de servicii
3 ateliere de lucru, fiecare cu minim 8 reprezentanti regionali
1 strategie de promovare la nivel national a serviciilor SPO in vederea dezvoltarii colaborarii cu partenerii economico-sociali 
1 set de proceduri standard documentate ale serviciilor integrate bazate pe competente
1 Action Learning cu minim 10 participanti din structurile regionale/nationale si judetene
1 proiect de baza de date aprobat la nivelul parteneriatului
1 raport de analiza al celor mai solicitate ocupatii pe piata muncii
1 metodologie de omogenizare unitara a standarde ocupationale 
47 standarde ocupationale uniformizate si pregatite pentru a fi preluate in baza de date
1 baza de date cu competentele uniformizate
1 atelier de lucru cu reprezentantii ANC si alte organizatii interesate
1 raport continand concluziile intalnirii
1 portal self service functional in versiunea beta
2 Action Learninguri cu un total de 50 de operatori SPO
1 raport de analiza a ofertelor de formare ale centrelor proprii ale AJOFM si ale CRFPA, corelate cu ocupatiile cele mai solicitate
1 set de oferte de formare standardizate conform modelului bazat pe competente
1 set de ghiduri de prezentare a ofertelor de formare bazate pe competente
1 modul self service de mediere intre nevoile de competente si ofertele de formare integrat cu serviciile de consiliere si mediere a muncii
42 de Agentii Judetene si 8 CRFPA in care au fost testate serviciile self service integrate
1 plan de monitorizare si evaluare
9 rapoarte de monitorizare (8 regionale + 1  CRFPA pt formare).
1 manual de descriere a serviciilor bazate pe  competente
1 portal online in versiunea 1

1 strategie de elaborarea unui plan si a unor norme de implementare la nivel national 

1 plan de elaborarea unui plan si a unor norme de implementare la nivel national 
1 set de norme de implementare la nivel national
8 ateliere de lucru regionale cu participarea a minim 100 operatori
1 campanie online
 8 evenimente regionale in parteneriat cu actorii locali in care vor fi implicati cel putin 150 de operatori proprii si 170 de reprezentanti ai partilor interesate.
 210 clienti informati si sprijiniti in utilizarea serviciilor self service bazate pe competente

Link-uri catre alte proiecte FSE




Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului SOLISS: SOLutii Inovative Self-Service
(Cod. POSDRU 123/4.1/S/131977)