OBIECTIV GENERAL

PROIECT SOLISS -

SOLutii Inovative Self Service

             

Crearea, dezvoltarea si implementarea unui sistem modern, flexibil si inovativ de furnizare a serviciilor de masuri active de ocupare, asigurand:

    • extinderea ofertei de servicii oferite de SPO – ce are ca efect cresterea numarului de persoane carora SPO le satisface exigente si nevoi specifice
    • cresterea calitatii serviciilor oferite de SPO – ce are ca efect cresterea gradului de ocupabilitate a persoanelor carora le sunt destinate serviciile SPO

 

 

OBIECTIVELE SPECIFICE

Grupul tinta este reprezentat de cele 42 agentii de ocupare si cele 8 CRFPA, cu personalul lor, din care 100 de operatori vor fi capabili la sfarsitul prezentului proiect sa utilizeze serviciile self service dezvoltate si 150 vor fi informati cu privire la functionalitatile si valoarea adaugata adusa de acestea propriei activitati si propriilor client.

 

Standardizarea serviciilor pentru stimularea ocuparii la nivelul celor 42 de agentii SPO
Standardizarea serviciilor de formare ale celor 42 de agentii SPO si ale celor 8 Centre Regionale de Formare Profesionala
Integrarea serviciilor oferite de agentiile SPO cu serviciile de formare
Utilizarea limbajului competentelor in sprijinul unei abordari individuale si personalizate a furnizarii masurilor active, care sa valorifice si competentele dobandite in contexte informale si nonformale
Dezvoltarea bazei de date cu locurile de munca vacante si cu profilurile candidatilor, prin descrierea acestora si cu ajutorul competentelor in vederea unei mai bune corelari dintre cererea si oferta de forta de munca, precum si a unei mai bune corelari dintre nevoile de formare si oferta de formare de pe piata
Cresterea vizibilitatii SPO si a serviciilor oferite printr-o campanie de formare a clientilor in vederea utilizarii serviciilor ‘self service
Analizarea impactului serviciilor de ocupare ‘self service’ asupra pietei muncii, corelata cu analiza asteptarilor clientilor SPO cu privire la aceste servicii
Ghidarea agentilor economici si a pers in cautarea unui loc de munca, prin utilizarea sistemului bazat pe limbajul competentelor, inspre acele sectoare, domenii, profiluri sau ocupatii care cer o redirectionare a fortei de munca, in acest mod contribuind la un raspuns anticipat mai clar si mai eficace dat de SPO la schimbarile de pe piata muncii
 

Soluțiile propuse

1. Dezvoltarea, implementarea si standardizarea unor servicii de tip self service bazate pe competente la nivelul celor 42 de agentii, care sa fie accesibile online, la infochioscurile din cadrul agentiilor sau sa ofere suport operatorilor in cadrul intalnirilor zilnice cu clientii

2. Cresterea capacitatii a 100 de operatori de la nivelul agentiilor de a utiliza serviciile self service dezvoltate

3. Promovarea noilor servicii la nivel local si regional atat in randul operatorilor proprii cat si in randul clientilor

4. Integrarea serviciilor de ocupare cu oferta de formare, utilizand limbajul competentelor pentru obtinerea unui impact crescut la nivelul clientilor in ceea ce priveste ocuparea si formarea in vederea ocuparii

5. Promovarea principiilor egalitatii de sanse si al tratamentului egal, in toate activitatile proiectului; Prin implementarea acestor solutii, proiectul contribuie in mod direct la realizarea obiectivelor specifice POSDRU si la atingerea indicatorilor asumati prin DCI POSDRU

     

 

Activități

3. Analiza bunelor practici nationale si internationale in domeniul masurilor active de tip self service bazate pe competente si a modului in care serviciile SPO pot utiliza TIC pentru eficientizarea activitatii proprii         

 

3.1. Analiza bunelor practici nationale si internationale in ceea ce priveste utilizarea TIC in furnizarea serviciilor self service si a impactului acestora pe piata muncii nationale si internationale

3.2. Analiza asteptarilor si nevoilor clientilor in ceea ce priveste serviciile oferite de SPO

3.3. Vizite de studiu pentru analizarea bunelor practici transnationale in serviciile de ocupare, de tip self service si bazate pe competente

3.4. Ateliere de lucru de evaluare a elementelor de transferabilitate si aplicabilitate la nivelul unui sistem integrat la nivel national

3.5. Definirea unui plan de promovare la nivel national a serviciilor SPO in vederea dezvoltarii colaborarii cu partenerii economico-sociali, astfel incat SPO sa devina si un adevarat hub pentru masurile active de ocupare la nivel local si regional

 

4. Dezvoltarea si impartasirea unui model de structurare si prestare de servicii integrate, constand atat in masuri active cat si in servicii de formare, bazat pe competente, pentru o mai buna plasare a fortei de munca in conformitate cu cerintele angajatorilor

   

 

4.1. Standardizarea si elaborarea procedurilor documentate ale serviciilor integrate bazate pe competente, dedicate atat somerilor cat si angajatorilor, difuzand utilizarea standardelor ocupationale la nivelul agentilor economici

4.2. Action Learning de discutare si validare a procedurilor standardizate cu operatorii SPO

 
5. Implementarea unei baze de date cu competentele rezultate in urma omogenizarii si analizei standardelor ocupationale pentru ocupatiile cele mai dinamice pe piata    

 

5.1. Proiectarea bazei de date 

5.2. Analiza ocupatiilor celor mai solicitate de piata muncii 

5.3. Omogenizarea a 47 standarde ocupationale pentru cele mai solicitate ocupatii de pe piata muncii

5.4. Realizarea bazei de date de referinta cu competentele definite la nivelul standardelor ocupationale si de pregatire profesionala cuprinse in CNC, corelate cu COR/Clasificarea Internationala Standard a Ocupatiilor (ISCO)

5.5. Atelier de lucru cu reprezentantii ANC pentru discutarea aplicatiei si stabilitea utilitatii acesteia pentru alte organizatii cu competente in domeniu si o eventuala actualizare a standardelor

 

6. Dezvoltarea modelului integrat de servicii self service bazat pe competente, pentru o mai buna corelare a fortei de munca in conformitate cu cerintele angajatorilor, cu trei dimensiuni de utilizare 

   

 

6.1. Dezvoltarea portalului serviciilor self service bazat pe competente si a interfetelor necesare. 

6.2. Organizarea de Action Learning-uri pentru prezentarea modelului de servicii self service bazat pe competente

 
 

7. Dezvoltarea unui model „self service" de corelare a cererii de competente de pe piata cu oferta de formare

   

 

7.1. Identificarea si analiza ofertelor de formare ale SPO si ale Centrelor Regionale de Formare Profesionala

7.2. Standardizarea ofertelor de formare conform modelului bazat pe competente

7.3. Elaborarea de ghiduri de prezentare a ofertelor de formare bazate pe competente si incarcarea acestora online pentru a fi la dispozitia operatorilor, persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, agentilor economici si furnizorilor de formare

7.4. Proiectarea si realizarea serviciului self service integrat cu sistemul self service al masurilor active, pentru a fi utilizat atat de catre operatorii SPO, cat si de catre clientii acestora

 
 

8. Testarea si monitorizarea inovatiilor realizate

      8.1. Testarea serviciilor self service integrate

8.2. Monitorizarea testarii

8.3. Imbunatatirea modelului si a portalului online

8.4. Elaborarea unui plan si a unor norme de implementare la nivel national si transmiterea lor catre factorii de decizie in vederea aprobarii, integrarii cu platformele TIC existente si lansarii platformei catre public

8.5. Ateliere de lucru cu operatorii locali pentru dezvoltarea capacitatii acestora de a oferi suport personalizat cu ajutorul portalului catre clientii care se prezinta la sediul agentiilor, precum si a capacitatii lor de a utiliza instrumentele de monitorizare online 

 
 

9. Campanie de promovare si formare a utilizatorilor serviciilor self service

      9.1. Campanie de promovare a portalului online

9.2 Informarea si sprijinirea clientilor in utilizarea serviciilor self service. Include implicarea persoanelor in cautarea unui loc de munca in vederea cunoasterii serviciilor de mediere electronica si cele de inregistrare a locurilor de munca vacante online conform metodei bazate pe competente

 

 

 


Link-uri catre alte proiecte FSE
Proiect cofinantat din Fondul Social European
prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Titlul proiectului SOLISS: SOLutii Inovative Self-Service
(Cod. POSDRU 123/4.1/S/131977)